top of page

ISMC2020 Rescheduled, Sep 5th 2020 - Online

รายการ ISMC2020 ซึ่งได้เริ่มจัดแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 50,000 เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี


ทางผู้จัดรายการ ISMC ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ครอบครัวของเราทุกคน ทั้งนี้เราได้ติดตามสถานการณ์ COVID19 อย่างใกล้ชิดและคำแนะนำจากทางหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งได้จำกัด การเดินทางและหลีกเลี่ยงการชุมนุมรวมกลุ่มขนาดใหญ่


ซึ่งทางรายการ ISMC ในปีนี้จึงได้เปลี่ยนรูปแบบโดยจัดการสอบผ่านออนไลน์โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสอบออนไลน์จะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020 เวลา 9.00 น.

2. ได้เปิดขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับโดยสิ้นสุดในวันที่ 22 สิงหาคม 2020 โดยมีข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีกล้องหน้าและต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ที่ได้สมัครแล้วสามารถใช้ เลขที่ผู้สมัครเดิมได้


ฟอร์มลงทะเบียนสมัคร ISMC2020

https://form.jotform.com/chelski/online-ismc2020


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSGuQ_BQOKbPZ4cqVUfaaTV1V99MMcCzzZN8mAJ6RgESo_B1kIHscjWXbEVCBiuTxhvjCc-4ivu65Z6/pubhtml?gid=2139790194&single=true


3. ผู้สมัครจะได้สิทธิ์เตรียมตัวสอบ Mock Exam ออนไลน์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2020 เวลา 9.00 น. โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2020