top of page

POSTPONEMENT NOTICE Kangaroo Math Thailand (KMT) 2020 because of the coronavirus

ประกาศเลื่อนวันสอบรายการ KMT2020 จากเดิมที่กำหนดสอบวันที่ Mar 21, 2020

เปลี่ยนแปลงเป็นวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 9.00 - 10.30น.

*********************************************************

เรียน นักเรียน,ผู้ปกครองและคุณครู


ทางรายการ Kangaroo Math Thailand 2020 มีความจำเป็นต้องเลือนการสอบออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีความรุนแรงมากขึ้น การตัดสินใจในครั้งเพื่อความปลอดภัยของทางผู้สมัครและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของเรา และเราเลื่อนกำหนดวันจัดสอบใหม่ออกไปเป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2020 เพื่อความปลอดภัยจากข้อกังวลใดๆ โดยเราจะประกาศให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทันที


1. สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระค่าสอบแล้วและยังไม่ได้แจ้งยกเลิกสามารถใช้ Ticket เดิมสำหรับวันสอบใหม่โดยใช้ระดับชั้นและสถานที่สอบเดิม


2. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลสถานที่สอบ หรือขอยกเลิกการสอบกรุณาแจ้งมาที่ kangaroomath.thailand@gmail.com โดยระบุชื่อ, โรงเรียน, บัญชีธนาคาร พร้อมแนบ Ticket ที่สมัครเพื่อดำเนินการคืนเงินตามขั้นตอน


3. ผู้ที่แจ้งยกเลิกเข้ามาและขอรับค่าสมัครคืน (Refund) แล้ว สามารถลงทะเบียนสมัครใหม่ได้อีกครั้งสำหรับสอบวันที่ 27 มิถุนายน 2020


4. แบบฟอร์มสมัครจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2020 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2020 ที่เว็บไซด์ https://www.phiconnections.org/kmt-registration