POSTPONEMENT NOTICE Kangaroo Math Thailand (KMT) 2020 because of the coronavirus

ประกาศเลื่อนวันสอบรายการ KMT2020 จากเดิมที่กำหนดสอบวันที่ Mar 21, 2020

เปลี่ยนแปลงเป็นวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 9.00 - 10.30น.

*********************************************************

เรียน นักเรียน,ผู้ปกครองและคุณครู


ทางรายการ Kangaroo Math Thailand 2020 มีความจำเป็นต้องเลือนการสอบออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีความรุนแรงมากขึ้น การตัดสินใจในครั้งเพื่อความปลอดภัยของทางผู้สมัครและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของเรา และเราเลื่อนกำหนดวันจัดสอบใหม่ออกไปเป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2020 เพื่อความปลอดภัยจากข้อกังวลใดๆ โดยเราจะประกาศให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทันที


1. สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระค่าสอบแล้วและยังไม่ได้แจ้งยกเลิกสามารถใช้ Ticket เดิมสำหรับวันสอบใหม่โดยใช้ระดับชั้นและสถานที่สอบเดิม