top of page

รายการคณิตศาสตร์นานาชาติ-ออนไลน์ โอกาสใหม่สำหรับนักเรียนทุกคน

Updated: Jun 13, 2020

หลายเดือนที่ผ่านมานี้สิ่งหนึ่งที่น้องนักเรียนเริ่มคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือ "การเรียนออนไลน์" ทั้งจากโรงเรียนหรือจากคอร์สเรียนเสริมต่างๆ โดยการเรียนผ่านออนไลน์มีความปลอดภัยและยังช่วยลดเวลาเดินทาง ทำให้น้องๆ มีเวลาทำกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้มากขึ้น

สำหรับในปี 2020 นี้เป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะได้เข้าร่วมรายการแข่งขันได้สะดวกขึ้น เนื่องจากรายการแข่งขันทางคณิตศาสตร์หลายรายการต่างปรับรูปแบบมาจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2020 นี้ มีรายการแข่งขันที่น่าสนใจหลายรายการระดับชั้นประถมและมัธยม ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ หลายรายการมีคุณภาพและน่าสนใจ แต่หากอยากให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดีควรเลือกรายการสอบที่เหมาะสมสำหรับกับระดับของเขา ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อความพยายามและการฝึกฝนเพื่อความสำเร็จเลือกแข่งขันเริ่มรายการไหนดี?

แต่ละรายการจะมีรูปแบบเฉพาะที่ต่างกัน เช่นข้อสอบแนว Olympiad โดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนพิเศษเพิ่มเติม ส่วนบางรายการจะอิงตามหลักสูตรและเน้น Logic กระบวนการคิดที่ลึกขึ้นในเนื้อหาบทเรียนตามระดับชั้น หรือเน้นการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหามากกว่าเทคนิคการคำนวน ซึ่งต้องเน้นทักษะการอ่านจับประเด็นหรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เป็นต้น ดังนั้นผู้ปกครอง/นักเรียนควรได้ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซด์ที่สมัคร หรือศึกษาจากข้อสอบเก่าประกอบการพิจารณา


การสมัคร-วันเวลาสมัครสอบ

รายการต่าง ๆ จะมีกำหนดช่วงเวลาปิดรับสมัครไว้จำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบ พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหลังจากได้รับการยืนยันกลับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล , โรงเรียน , ระดับที่เข้าสอบ ซึ่งจะไปปรากฎในใบประกาศนียบัตร แนะนำให้จดบันทึกหรือตั้งแจ้งเตือนในโทรศัพท์วันสอบล่วงหน้า 3 วันเผื่อเวลาสำหรับเตรียมตัว


เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ข้อมูล user/password จะแจ้งทางอีเมล์ก่อนล่วงหน้า และจะมีรอบ Practice run สำหรับทดสอบการเข้าถึงระบบ และตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบตามข้อกำหนดเช่น คอมพิวเตอร์ เว็บแคม หรือสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ควรเป็นพื้นที่อับสัญญาณ แนะนำว่าควรมีอินเตอร์เน็ตจากมือถือสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน


รายการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติAnnual Mathlympics 2020 13th:

รายการแข่งขันประจำปีจากสิงคโปร์สำหรับระดับชั้น Primary 5 โดยในทุกปีจะมีนักเรียนจากโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์แบ่งเป็นเข้าร่วมมากถึง 5,000 คน และนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ Top 500 คน จะได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบ Final Round สำหรับรางวัล Gold, Silver and Bronze ซึ่งเป็นระดับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูง และได้เปิดให้นักเรียนนานาชาติได้เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา โดยประเทศไทยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2018 และสามารถคว้าเหรียญทองและรางวัลอื่นๆ จากรายการนี้กลับมาได้


Mode: Online Platform - Excelsoft Technologies

System Requirement: Computer with Integrated Webcam & Mic

Qualified: Primary 5 or Under -12 Category (Children born after 1 January 2009)

Register Closed: 19 July 2020 (Sun)

Practice run: 29 July 2020 (Monday) at 9am - 4pm

Format: Past Paper [2018]

Preliminary Round:

1st August 2020 (Sat) / Time: 3.00 pm – 5.00 pm

Competition Fee: THB 900


[The results are equivalent to the results of Singapore's top 500 participants will be invited to the Final Round]


Final Round:

29th August 2020 (Sat) / Time: 3.00 pm – 5.30 pm

Competition Fee: THB 750


Mathlympics:

https://www.phiconnections.org/mathlympics

 

Kangaroo Math Thailand 2020:

รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในโลกและยังเป็นรายการแข่งขันเก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งตั้งแต่ปี 1980 โดยคุณครูชาวออสเตรเลียซึ่งได้จัดแข่งขันต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นจึงเริ่มจัดประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศยุโรปและได้รับความนิยมอย่างสูงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนักเรียนจาก 90 ประเทศเข้าร่วมสอบมากกว่า 6,000,000 คน เนื้อหาข้อสอบจะอิงหลักสูตรโรงเรียนเป็นหลัก ในระดับที่ไม่ยากเกินไปนักแต่มีความสนุกและท้าทาย เน้น logical thinking ไม่จำเป็นต้องฝึกหัดเพิ่มเติมในระดับ Olympiad จึงเหมาะกับนักเรียนทุกกลุ่มที่รักในคณิตศาสตร์หรือต้องการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับผลวิเคราะห์รายบุคคล


Mode: Online

System Requirement: Best on computer with Integrated Webcam ( iPad / Tablet Allow)

Qualified: Primary 1-6 / Secondary 1-6

Register Closed: 25 July 2020 (Sat)

Practice run: 1 Aug 2020 (Monday) at 9am - 5pm

Format: [ Syllabus & Papers ]

Kangaroo Day:

8 August 2020 (Sat) / Time : 9am - 10.30am

Competition Fee: THB 550


Award:

Gold Award

Top 10% of the participants

Silver Award

Next 10% of the participants

Bronze Award

Next 10% of the participants

Merit Certificate

Next 20% of the participants