รายการคณิตศาสตร์นานาชาติ-ออนไลน์ โอกาสใหม่สำหรับนักเรียนทุกคน

Updated: Jun 13, 2020

หลายเดือนที่ผ่านมานี้สิ่งหนึ่งที่น้องนักเรียนเริ่มคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือ "การเรียนออนไลน์" ทั้งจากโรงเรียนหรือจากคอร์สเรียนเสริมต่างๆ โดยการเรียนผ่านออนไลน์มีความปลอดภัยและยังช่วยลดเวลาเดินทาง ทำให้น้องๆ มีเวลาทำกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้มากขึ้น

สำหรับในปี 2020 นี้เป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะได้เข้าร่วมรายการแข่งขันได้สะดวกขึ้น เนื่องจากรายการแข่งขันทางคณิตศาสตร์หลายรายการต่างปรับรูปแบบมาจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2020 นี้ มีรายการแข่งขันที่น่าสนใจหลายรายการระดับชั้นประถมและมัธยม ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ หลายรายการมีคุณภาพและน่าสนใจ แต่หากอยากให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดีควรเลือกรายการสอบที่เหมาะสมสำหรับกับระดับของเขา ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อความพยายามและการฝึกฝนเพื่อความสำเร็จเลือกแข่งขันเริ่มรายการไหนดี?

แต่ละรายการจะมีรูปแบบเฉพาะที่ต่างกัน เช่นข้อสอบแนว Olympiad โดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนพิเศษเพิ่มเติม ส่วนบางรายการจะอิงตามหลักสูตรและเน้น Logic กระบวนการคิดที่ลึกขึ้นในเนื้อหาบทเรียนตามระดับชั้น หรือเน้นการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหามากกว่าเทคนิคการคำนวน ซึ่งต้องเน้นทักษะการอ่านจับประเด็นหรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เป็นต้น ดังนั้นผู้ปกครอง/นักเรียนควรได้ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซด์ที่สมัคร หรือศึกษาจากข้อสอบเก่าประกอบการพิจารณา


การสมัคร-วันเวลาสมัครสอบ

รายการต่าง ๆ จะมีกำหนดช่วงเวลาปิดรับสมัครไว้จำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบ พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหลังจากได้รับการยืนยันกลับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล , โรงเรียน , ระดับที่เข้าสอบ ซึ่งจะไปปรากฎในใบประกาศนียบัตร แนะนำให้จดบันทึกหรือตั้งแจ้งเตือนในโทรศัพท์วันสอบล่วงหน้า 3 วันเผื่อเวลาสำหรับเตรียมตัว


เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ข้อมูล user/password จะแจ้งทางอีเมล์ก่อนล่วงหน้า และจะมีรอบ Practice run สำหรับทดสอบการเข้าถึงระบบ และตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบตามข้อกำหนดเช่น คอมพิวเตอร์ เว็บแคม หรือสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ควรเป็นพื้นที่อับสัญญาณ แนะนำว่าควรมีอินเตอร์เน็ตจากมือถือสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน


รายการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติAnnual Mathlympics 2020 13th:

รายการแข่งขันประจำปีจากสิงคโปร์สำหรับระดับชั้น Primary 5 โดยในทุกปีจะมีนักเรียนจากโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์แบ่งเป็นเข้าร่วมมากถึง 5,000 คน และนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ Top 500 คน จะได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบ Final Round สำหรับรางวัล Gold, Silver and Bronze ซึ่งเป็นระดับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูง และได้เปิดให้นักเรียนนานาชาติได้เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา โดยประเทศไทยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2018 และสามารถคว้าเหรียญทองและรางวัลอื่นๆ จากรายการนี้กลับมาได้


Mode: Online Platform - Excelsoft Technologies

System Requirement: Computer with Integrated Webcam & Mic

Qualified: Primary 5 or Under -12 Category (Children born after 1 January 2009)

Register Closed: 19 July 2020 (Sun)

Practice run: 29 July 2020 (Monday) at 9am - 4pm

Format: Past Paper [2018]

Preliminary Round:

1st August 2020 (Sat) / Time: 3.00 pm – 5.00 pm

Competition Fee: THB 900


[The results are equivalent to the results of Singapore's top 500 participants will be invited to the Final Round]


Final Round:

29th August 2020 (Sat) / Time: 3.00 pm – 5.30 pm

Competition Fee: THB 750


Mathlympics:

https://www.phiconnections.org/mathlympics


Kangaroo Math Thailand 2020:

รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในโลกและยังเป็นรายการแข่งขันเก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งตั้งแต่ปี 1980 โดยคุณครูชาวออสเตรเลียซึ่งได้จัดแข่งขันต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นจึงเริ่มจัดประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศยุโรปและได้รับความนิยมอย่างสูงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนักเรียนจาก 90 ประเทศเข้าร่วมสอบมากกว่า 6,000,000 คน เนื้อหาข้อสอบจะอิงหลักสูตรโรงเรียนเป็นหลัก ในระดับที่ไม่ยากเกินไปนักแต่มีความสนุกและท้าทาย เน้น logical thinking ไม่จำเป็นต้องฝึกหัดเพิ่มเติมในระดับ Olympiad จึงเหมาะกับนักเรียนทุกกลุ่มที่รักในคณิตศาสตร์หรือต้องการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับผลวิเคราะห์รายบุคคล


Mode: Online

System Requirement: Best on computer with Integrated Webcam ( iPad / Tablet Allow)

Qualified: Primary 1-6 / Secondary 1-6

Register Closed: 25 July 2020 (Sat)

Practice run: 1 Aug 2020 (Monday) at 9am - 5pm

Format: [ Syllabus & Papers ]

Kangaroo Day:

8 August 2020 (Sat) / Time : 9am - 10.30am

Competition Fee: THB 550


Award:

Gold Award

Top 10% of the participants

Silver Award

Next 10% of the participants

Bronze Award

Next 10% of the participants

Merit Certificate

Next 20% of the participants

Others will each get a Certificate of Participation


Winners are separated by Grade level. (Ex. G1 is not competing with G2.)


Kangaroo Thailand:

https://www.phiconnections.org/kmt


International Singapore Maths Competition (ISMC) 2020 4th:

รายการแข่งขันระดับนานาชาติคณิตศาสตร์แนวสิงคโปร์สำหรับระดับชั้น Primary 2 - Primary 6 จัดตั้งโดยหนึ่งในทีมผู้จัดการรายการคุณภาพสูงอย่าง Mathlympics จากประเทศสิงคโปร์ร่วมกันกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรายการนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับให้นักเรียนในระดับประถมทั่วไปสามารถเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์แนวสิงคโปร์ร่วมกับนักเรียนจากหลากหลายประเทศ และข้อสอบแข่งขันได้ออกแบบโจทย์คณิตศาสตร์แนวสิงคโปร์บนเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับชั้นเรียน น้องนักเรียนจึงสามารถร่วมสอบแข่งขันได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนล่วงหน้าในชั้นเรียน จากที่ผ่านมารายการนี้นักเรียนหลักสูตรไทยและนานาชาติในประเทศไทยได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับคือประสบการณ์การสอบในระดับนานาชาติ และได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์ข้อสอบที่ออกแบบมาอย่างดีและมีคุณภาพ พร้อมกับได้รับประเมินลำดับเทียบในระดับนานาชาติซึ่งจะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน


Mode: Online

System Requirement: Best on the computer with Integrated Webcam ( iPad / Tablet Allow)

Qualified: Primary 2-6

Register Closed: 22 Aug 2020 (Sat)

Practice run:29 Aug 2020 (Monday) at 9am - 5pm

Format: [ Syllabus & Papers ]

ISMC Day:

5 Sep 2020 (Sat) / Time : 9am - 10.30am Competition Fee: THB 620


Award:

Gold Award

Top 5% of the participants

Silver Award

Next 10% of the participants

Bronze Award

Next 15% of the participants

Merit Certificate

Next 20% of the participants

Others will each get a Certificate of Participation


ISMC:

https://www.phiconnections.org/ismc


Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO) 2020 5th:

รายการแข่งขันระดับนานาชาติคณิตศาสตร์แนว Olympiad ที่ผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์ Olympiad แนวสิงคโปร์ และ 40% ของเนื้อหาปรับให้เข้ากับมาตรฐานการข้อสอบแบบนานาชาติ เพื่อให้แนวข้อสอบมีความเหมาะสมกับการแข่งขันในโซน Southeast Asia ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมสอบแข่งขัน โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นมากโดย และได้มีหลายประเทศในโซนอื่นๆ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปีโดยมีนักเรียนกว่า 60,000 คนจาก 18 ประเทศได้มีส่วนร่วมกับรายการแข่งขันนี้

แข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองรอบ ผู้ที่รับรางวัลเหรียญ Gold, Silver และ Bronze จากรอบแรกจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรอบถัดไป SEAMOX Competitive Category ซึ่งมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและท้าทายน้องๆ ทุกคนที่ต้องขับเคี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาจากทุกประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน


Mode: Online

System Requirement: Best on computer with Integrated Webcam ( iPad / Tablet Allow)

Qualified: Primary 1-6 / Secondary 1-6

Register Closed: 4 Sep 2020 (Fri)

Practice run: 12 Sep 2020 (Sat) at 9am - 5pm

Format: [ Syllabus & Papers ]


SEAMO Day:

19 Sep 2020 (Sat) / Time : 9am - 11am

Competition Fee: THB 590


Award :

Gold Award

Percentile: 92nd and above

Silver Award

Percentile: Less than 92nd

Bronze Award

Percentile: Less than 80th

Others will each get a Certificate of Participation

Percentile: Below 60th


Candidates are ranked within their own academic level. Candidates of a higher grade level will not be ranked against candidates of a lower grade level.


SEAMOX:

All candidates who were awarded the GOLD, SILVER or BRONZE awards are eligible to participate i.e. candidates ranked in the 60th Percentile or higher.


SEAMO:

https://seamo-official.org/

Recent Posts

See All

ISMC2020 Result

Dear students, teachers and parents, International Singapore Maths Competition (ISMC) 2020 Results are out! It is indeed a pleasure to organize ISMC. We are thankful to every one of you for supporting

PHI Connections

 

188/7 Samorrai Soi, Muang Nakhon Ratchasima, Thailand

contact@phiconnections.org

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2019 by phiconnections.org