top of page

รายการคณิตศาสตร์นานาชาติ-ออนไลน์ โอกาสใหม่สำหรับนักเรียนทุกคน

Updated: Jun 13, 2020

หลายเดือนที่ผ่านมานี้สิ่งหนึ่งที่น้องนักเรียนเริ่มคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือ "การเรียนออนไลน์" ทั้งจากโรงเรียนหรือจากคอร์สเรียนเสริมต่างๆ โดยการเรียนผ่านออนไลน์มีความปลอดภัยและยังช่วยลดเวลาเดินทาง ทำให้น้องๆ มีเวลาทำกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้มากขึ้น

สำหรับในปี 2020 นี้เป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะได้เข้าร่วมรายการแข่งขันได้สะดวกขึ้น เนื่องจากรายการแข่งขันทางคณิตศาสตร์หลายรายการต่างปรับรูปแบบมาจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2020 นี้ มีรายการแข่งขันที่น่าสนใจหลายรายการระดับชั้นประถมและมัธยม ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ หลายรายการมีคุณภาพและน่าสนใจ แต่หากอยากให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดีควรเลือกรายการสอบที่เหมาะสมสำหรับกับระดับของเขา ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อความพยายามและการฝึกฝนเพื่อความสำเร็จเลือกแข่งขันเริ่มรายการไหนดี?